צוואה הינה כלי המאפשר לאדם לשלוט בדרך בה יחולק רכושו לאחר פטירתו.
הדין הישראלי מכיר ב-4 סוגי צוואות:

צוואה בכתב יד

צוואה בעדים

צוואה בפני רשות

צוואה בעל פה

צוואה בכתב יד – יש צורך שהיא תהיה כתובה בכתב ידו של המצווה כשהיא נושאת תאריך וחתימה של המצווה

צוואה בעדים – הצוואה הנפוצה. יש צורך בקיומם של שני עדים לצוואה, המאשרים באותו מעמד בגוף הצוואה
שהם עדים לה כי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו.
צוואה בעדים לרוב נערכת ע"י עורך דין, המשמש כאחד העדים בדרך כלל.

צוואה בפני רשות – הנערכת בפני שופט, דיין או נוטריון (המוכרת, ושכיחה יותר). השופט, הדיין או הנוטריון מעלים
את הדברים על הכתב ומוסיפים את חותמתם.

צוואה בעל פה – צוואה שאומר אדם בעל פה לשני עדים. יכולה להיכתב רק ע"י אדם "בעת שהיה שכיב מרע או
בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות."

חשוב להדגיש כי למצווה קיימת גמישות, שכן כל עוד הינו בחיים וכשיר לעשות כן הוא יכול לשנות את צוואתו, כאשר הנוסח
האחרון יהיה זה שיקבע מה יעשה בעזבון לאחר מותו.

צוואה הדדית – היא צוואה שבני זוג עורכים ובה הם קובעים כי בפטירת אחד מהם, יעבור כל עזבונם לבן/בת הזוג הנותר/ת
בחיים ולאחר פטירת שניהם יועבר כל עזבונם לילדיהם המשותפים, או לחילופין, ישירות לילדיהם.
עריכת צוואה הדדית, מאפשרת לבני הזוג להגביל ולהצר אחד את צעדי השני בנוגע ליכולתו של כל אחד מהם לשנות את
צוואתו בעתיד.

עורך דין צוואות בעל ניסיון ידע לנסח את הצוואה באופן שתתאים באופן אישי לצרכים ולרצונות שלך ותעמוד בעתיד כל
ניסיון לבטלה.

משרדנו מתמחה בניסוח צוואות ובהתאמתן לצרכי הלקוח באופן שישקף את
רצון המצווה וישרת באופן הטוב ביותר את האינטרסים שלו וכל ההליכים
הפורמליים הנדרשים בחוק.
בין אם מדובר בצוואת יחיד, ובין אם מדובר בצוואה הדדית, אנחנו נדאג לתת
את המענה והניסוח המשפטי המותאם אישית לרצונות שלך.

לתיאום פגישה ישירות ביומן המשרד

אנו זמינים במייל | בוואטסאפ