צוואה הינה כלי המאפשר לאדם לשלוט בדרך בה יחולק רכושו לאחר פטירתו.

חוק הירושה מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו את הזכות להשאיר באמצעות צוואה הוראות בחייו כיצד יחולק עזבונו לאחר פטירתו.
הדין הישראלי מכיר ב- 4 צורות להותיר הוראות בדרך של צוואה:
צוואה בכתב יד – היא הפשוטה והקלה ביותר ומאפשרת לכל אדם להותיר מסמך הוראות מחייב לאחר פטירתו.
כדי שלצוואה בכתב יד יהיה תוקף – יש צורך שהיא תהיה כתובה בכתב ידו של המצווה כשהיא נושאת תאריך וחתימה של המצווה.
החסרון של צוואה זו העדר עדים שיוכלו להעיד כי זה אכן היה רצונו של המצווה והנסיבות בהן נכתבה הצוואה.
צוואה בעדים – הצוואה הנפוצה, שכן רוב רובם של עורכי הדין עורכים צוואה בעדים.
כדי שלצוואה בעדים יהיה תוקף  – יש צורך בקיומם של שני עדים לצוואה, המאשרים באותו מעמד בגוף הצוואה שהם עדים לה כי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו. כמובן שיש לציין את תאריך חתימתה ועל המצווה לחתום עליה (רצוי בתחתית כל עמוד) בנוכחות העדים. אין כל הכרח כי העדים יכירו את תוכן הצוואה.

קרא עוד >
צוואה הינה כלי המאפשר לאדם לשלוט בדרך בה יחולק רכושו לאחר פטירתו.

חוק הירושה מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו את הזכות להשאיר באמצעות צוואה הוראות בחייו כיצד יחולק עזבונו לאחר פטירתו.
הדין הישראלי מכיר ב- 4 צורות להותיר הוראות בדרך של צוואה:
צוואה בכתב יד – היא הפשוטה והקלה ביותר ומאפשרת לכל אדם להותיר מסמך הוראות מחייב לאחר פטירתו.
כדי שלצוואה בכתב יד יהיה תוקף – יש צורך שהיא תהיה כתובה בכתב ידו של המצווה כשהיא נושאת תאריך וחתימה של המצווה.
החסרון של צוואה זו העדר עדים שיוכלו להעיד כי זה אכן היה רצונו של המצווה והנסיבות בהן נכתבה הצוואה.
צוואה בעדים – הצוואה הנפוצה, שכן רוב רובם של עורכי הדין עורכים צוואה בעדים.
כדי שלצוואה בעדים יהיה תוקף  – יש צורך בקיומם של שני עדים לצוואה, המאשרים באותו מעמד בגוף הצוואה שהם עדים לה כי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו. כמובן שיש לציין את תאריך חתימתה ועל המצווה לחתום עליה (רצוי בתחתית כל עמוד) בנוכחות העדים. אין כל הכרח כי העדים יכירו את תוכן הצוואה.

קרא עוד >
מה זה ייפוי כח מתמשך – מי צריך את זה ? מה באמת חשוב לדעת?
מי יכול לערוך ייפוי כח מתמשך? מה יתרונותיו ? על כל אלו ועוד, בכתבה שלפניכם

יפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו את השליטה בחייו בתקופה בה הוא לא יוכל לקבל החלטות בעצמו בחייו. בד בבד באמצעות מסמך זה אנו מפקיעים, למעשה, מידינו את השליטה בחלק מעניינינו לטובת אדם אחר.

אנחנו אנשים בריאים ופעילים ולרוב איננו נותנים את הדעת למה יקרה ביום בו עקב תאונה, מחלה או כל סיבה אחרת נאבד את היכולת והכושר מבחינה קוגניטיבית, שכלית, גופנית, נפשית או מכל סיבה אחרת, לקבל החלטות באשר לניהול רכושנו, ענייניו הרפואיים, או באשר ל לעניניו האישיים. מרביתנו מדחיקים, ומעדיפים שלא לחשוב על זה כלל.

קרא עוד >

לתיאום פגישה ישירות ביומן המשרד

אנו זמינים במייל | בוואטסאפ