יפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו
את השליטה בחייו בתקופה בה הוא לא יוכל לשלוט בחייו.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) וכשיר משפטית, להכין את עצמו מראש ליום בו לא
יוכל להביע את דעתו, לקבוע מיופה כח אחד או יותר שייכנס בנעליו ולקבוע הנחיות ספציפיות כיצד יטופלו ענייניו בעתיד, כשיגיע
למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

היתרון המרכזי של ייפוי הכוח המתמשך הוא ש"הממנה" (מייפה הכח) בוחר מרצונו, עוד בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל
החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר, בעיניינים: רכושיים, אישיים ורפואיים (כל אחד
בנפרד או כל שילוב ביניהם)

עניינים רכושיים

עניינים אישיים

עניינים רפואיים

ניתן למנות מיופה כוח יחיד ומיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה, או לא יוכל לפעול בשם הממנה.
כמו כן, ניתן למנות מספר מיופיי כוח (למשל מספר ילדים).

יפוי הכח המתמשך נחתם בפני עורך דין שהוסמך לכך, אשר מנסח את יפוי הכח. על יפוי הכח חותמים הממנה, מיופה הכח
המאשר כי הוא מבין את המוטל עליו ועורך הדין שערך את המסמך.

לאחר החתימה יפוי הכח מופקד ע"י עורך הדין אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
ייפוי כוח מתמשך נכנס לפעולה כאשר הממנה חדל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך או לקבל החלטות בעניין זה,
או בהתקיים התנאים אותם ציין הממנה ביפוי הכח

את מסמך יפוי הכח המתמשך הממנה יכול לשנות או לבטל כל עוד כשיר משפטית ומבין בדבר, כאשר הנוסח האחרון שבתוקף
יקבע כיצד ינוהלו ויטופלו ענייניו בעתיד

ראוי שעורך דין המוסמך לערוך יפוי כח מתמשך ילווה וינהל עבורך את כל התהליך, ידע לשאול את השאלות הנדרשות ולהציע
את הפתרונות הנכונים והמתאימים לך אישית.

משרדנו מתמחה בעריכת יפוי כח מתמשך בהתאמה אישית
לצרכי הלקוח ולנסיבות חייו האישיות.
המטרה שלנו היא לתת מענה משפטי מותאם אישית, תוך ראייה צופה פני עתיד
לניהול ענייני הלקוח ביום בו לא יוכל לקבל בעצמו החלטות ולנהל את ענייניו.

לתיאום פגישה ישירות ביומן המשרד

אנו זמינים במייל | בוואטסאפ